Projekt: Politikfakta.info

Westander lobbying

Lobbying handlar om att försöka påverka politiska beslut genom direktkontakter med beslutsfattare och opinionsbildning via medierna. Ibland används begreppen public affairs eller samhällskontakter som synonymer till lobbying.

Vårt viktigaste råd till den som vill påverka politiska beslutsfattare är att presentera konkreta lösningar på olika samhällsproblem i stället för att bara ställa hårda krav. På så sätt hjälper man politikerna att nå sina mål och leva upp till sina löften gentemot väljarna.

Kontakter med beslutsfattare är alltför viktiga för att överlåtas på en pr-byrå. Westander hjälper därför gärna uppdragsgivarna att bygga sin egen lobbykompetens. Vi skräddarsyr alltid vårt arbete utifrån uppdragsgivarens behov.

Westander tillämpar självpåtagna öppenhetskrav som bland annat innebär att vi alltid redovisar våra pågående lobbyinguppdrag på vår hemsida.

Länk

Sökord: Lobbying, PR

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-07 Visas för Alla Skapad: 2015-12-03. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.