Projekt: Politikfakta.info

Så här använder du Politikfakta

Säkert är det åtskilligt du vill ändra på i samhället. Allt är inte perfekt. Välj ut något som du tycker är speciellt angeläget och sätt igång. Politikfakta hjälper dig på vägen.

Börja med att skriva ned vad som är fel och hur det borde vara. Det behöver inte vara perfekt utan ķan förbättras under hand.

Skapa ett projekt i Politikfakta, ge projektet ett namn och kopiera in texten om vad som är fel och hur det bör vara.

Samla på dig den grundläggande fakta som relevanta lagar, avsnitt i Wikipedia och andra lättillgängliga källor. Registrera länkar till dessa källor som Webbar i Politikfakta.

Skriv ned egna tankar och synpunkter på källmaterialet som texter i Politikfakta.  

Lista personer som är intressanta för projektet. Det kan vara som medhjälpare och som det är viktigt att påverka. Skriv in uppgifterna i Politikfaktas personlista. Använd gärna textutrymmet för att beskriva personerna ansvar, yrke, uppdrag och annat som kan vara intresse. Denna information är helt privat och delas inte av Politikfakta till andra.

Gå tillbaka till ditt projekt och skapa grupper. En grupp kan bestå av personer som du vill ha som medverkande i projektet. En annan grupp kan vara de som redan kommit med. Deltagande i en grupp består av länkar till personlista och är därmed enkel att hålla aktuell.

En grupps deltagare  kan ha olika rättigheter, tex att skriva texter i projektet eller registrera nya källor.  

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-12-04. Ändrad: 2015-12-04.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.