Projekt: Klimatfakta.info

Vad är Följare?

Följare är namnet på en grupp i projektet. Deltagarna i denna grupp har tillgång till projektets information och får då och då ett ebrev med information om projektet. Den som önskar ingå i gruppen följare kan klicka på knappen Ansöka om att delta i projektet.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-12-10. Ändrad: 2015-12-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.