Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook om konsensusbeslut

Förhandlingarna om avtalet i Paris går nu in i slutskedet. "Ska" byts ut mot "bör". Bestämda tider blir ungefärliga riktmärken. Löften förses med "om möjligt". Etc.

Inom UNPCCC tas beslut genom konsensus. Alla, varenda en, måste godkänna avtalet. Därför gäller det nu att formulera sig så att Saudiarabien gillar det lika mycket (lite) Tuvalu. 

Vid mötet i Durban valde presidiet inte att höra att Ryssland inte godkände avtalet. Trots skrikande protests deklarerade presidiet att mötet godkänt avtalet. Ryssarna blev ursinniga.

Den händelsen är välkänd så inför dagens (?) beslut är det många delegationer som kommer att säga ett mycket tydligt NEJ, om det är något de inte gillar.

Så presidiet måste se till att det klara och entydiga blir luddigt och tve- och inte mångtydigt. Det stimulerar debatten efteråt. Länderna får betydande handlingsutrymme när utlovade bidrag ska betalas och klimatbeslut ske implementeras i det egna landets lagstiftning.

Sökord: COP21, Facebook, Paris

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-11 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.