Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg Facebook: Förhandlingarna om klimatavtalet

Så är det bara 29 sidor kvar av avtalstexten. Och 2 dagar kvar att förhandla.

DN skriver "Stora framsteg har gjorts bland annat när det gäller anpassning, men tre viktiga frågor återstår att lösa, sa Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius när han presenterade den nya texten strax efter klockan 15. Det gäller differentiering, vem som ska ha vilket ansvar, finansiering och ambitionsnivån på avtalet."

På vanlig svenska betyder det att man ska komma överens om vem som ska betala, hur mycket och för vad då. En ganska stor munsbit tycker jag. Det låter som om två dagar behövs. Och lite till.

Det verkar som om förhandlarna behåller 2-gradersmålet men att man ska sträva efter +1,5 grad. Men enligt FNs beräkningar så ökar temperaturen med 2,7 grader baserat på den löften länderna givit. Men eftersom alla inte lever upp till sina löften så kan det bli några grader till.

Fast det är så länge som man räknar på FNs sätt. I verkligheten kan vare sig FN eller andra koppla koldioxidhalten till temperaturen och inte heller temperaturen till "klimatskador".

Men det kan också visa sig att klimatet inte alls är så känsligt för koldioxid som FN tror. Temperaturen har ju inte ökat på ett par decennier, trots att koldioxiden ökat som vanligt. Så kan temperaturökningarna bli försumbara trots ökad användning av fossilt bränsle,

Kan man då ta det lugnt? Nej, givetvis inte. Naturen och människan hjälps åt att höja temperaturen och det får såväl goda som dåliga konsekvenser. Förhoppningen är att Paris blir den sista gigantkonferensen och att resurser i stället satsas på att öka kunskapen om klimatförändringarna och hur vi kan anpassa oss.

Sökord: Paris, UNPCCC, Facebook, COP21

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-11 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.