Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Klimatkänsligheten och vattenångan

Det blir lite komiskt att läsa om de många förutsägelserna om hur varmt det kommer att bli vid olika mängd koldioxid i atmosfären. De flesta måste rimligen veta att de inte vet vad som kommer att ske.

IPCC var tydliga i sin stora rapport AR5. Vid en fördubbling av mängden koldioxid år 1880 så kommer temperaturen öka med någonstans mellan 1,5-4,5 grader Celsius. De kunde inte, som tidigare, ens ge ett värde däremellan som skulle vara mer sannolikt. IPCCs osäkerhet var så stor.

Men lika viktig är IPCCs förutsägelse att den direkta effekten av ökad koldioxid, som beräknades till ca 1 grad Celsius, skulle bli högre främst genom att vattenångan i atmosfären skulle öka.

Och det går nu att kolla. Mängden vattenånga i atmosfären har minskat! Diagram och källor finns i Klimatfakta.info som visar att mängden minskat sedan 1948.

Det råder ingen tvekan om att koldioxiden i sig ökar värmen med någon grad men det är helt oklart hur jordens moln inverkar på temperaturen, vilken roll aerosolen påverkar och som sagt vattenångans betydelse.

Att mot denna bakgrund göra förutsägelser på 10-dels graden Celsius är faktiskt lite tokigt. I en del fall är förklaringen säkerligen bristande kunskap, men i andra fall är avsikten att vilseleda.

Relative atmospheric humidity (%) at three different altitudes in the lower part of the atmosphere (the Troposphere) since January 1948 (Kalnay et al. 1996). The thin blue lines shows monthly values, while the thick blue lines show the running 37 month average (about 3 years). Data source: Earth System Research Laboratory (NOAA). Pre-1973 data from the United States is not homogeneous according to Elliot and Gaffen (1991). See also data description by Kalnay et al. (1996). Last month shown: November 2015. Last diagram update: 4 December 2015. Källa: Climate4you

Klimatfakta.info: klimatkänslighet

Sökord: Klimatkänslighet, IPCC, AR5, Temperatur, Koldioxid, Vattenånga

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-04 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.