Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Inte bra med fel i myndigheternas klimatportal

Klimatanpassningsportalen är en gemensam webbplats för ett stort antal myndigheter. En sektion handlar om hur klimatet ändras. Intressant!

Men stämmer innehållet? Kolla detta citat:
"Fakta: underlag för global medeltemperatur
Den globala medeltemperaturens ökning med mellan ca 0,5 och uppemot 5 grader fram till 2100, som anges inledningsvis i denna artikel, bygger på slutsatser från FNs klimatpanel IPCC i den rapport som publicerades 2013 (AR5)."

Men så står det ju inte i AR5-rapporten. I den står det 1,5-4,5 grader.

Ett annat citat
"De regionala klimatscenarier som tagits fram för Sverige bygger på globala klimatscenarier RCP4,5 och RCP8,5. Sveriges årsmedeltemperatur ökar då med mellan 2 och 7 grader fram till perioden 2071-2100 jämfört med referensperioden 1961-1990."

Som många vet så stämmer inte IPCCs scenarios med faktiska observationer. Från 2004 modellerna betydligt högre värme än som blev fallet. För år 2013 visar modellerna att temperaturen ökat med 0,65 grader jämfört med 1983. Enligt mätningar av den faktiska observerade temperaturen var ökningen endast 0,3 grader.

Det är ju allvarligt att ett stort antal myndigheter anpassar samhället baserat på felaktigt underlag.

Klimatfakta: projektioner och observationer

Sökord: Temperaturen, IPCC, AR5

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-05 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.