Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Blekta koraller återfår färgen

Vad synd att SVT i gårdagens reportage om global massblekning av koraller råkade glömma att säga att forskningen nu visat att korallrev som skadas av stormar helt naturligt återfår liv i snabb takt. Det gäller även det stora barriärrevet utanför Australien.

Men det passade väl inte in i katastroftemat. Några citat från programmet
- global massblekning av koraller.
- Stora andelar av koraller världen över riskerar att dö på grund av blekningen.
- Det är en stressreaktion på grund av de höjda havstemperaturer som orsakas av det säsongsbundna klimatfenomenet El Niño.
- Blekningen drabbar olika hos olika slags koraller, alla dör inte, men de flesta förlorar förmågan att föröka sig, och växer alltså inte mer.

Hjälp till att visa fel i SVTs och andras klimatrapportering. Det behövs.

Klimatfakta.info: Hav, koraller

Sökord: Koraller, SVT

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-06 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.