Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Bjørn Lomborg om omogen grön teknologi

Bjørn Lomborg ger en 5 minuter lektion om effekterna av att föra in omogen grön teknologi på marknaden.

Youtube

Sökord: Bjørn Lomborg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-06 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.