Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: SVT rapport överraskar om korallöarna

Utan några redaktionella korrigeringar så fick Paul Kench, professor i kustvetenskap berätta i Rapport att 70% av de korallöar de undersökt Stilla havet är lika stora eller större än för 30 år sedan. Det är inte alls så att de håller på att sjunka.

Detta är dock ingen nyhet. Det har svensken Nils-Axel Mörner, en av världens ledande forskare inom området, sagt sedan mycket länge.


Rapport 12 19 30

Sökord: Koraller, Rapport

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-07 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.