Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Minskad koldioxid minskar inte temperaturen

Inför mötet i Paris har alla deltagande länder fått sända in löften på olika klimatåtgärder från 2030 och vad det betyder i utsläpp av koldioxid.

Baserat på dessa uppgifter har Bjorn Lomborg beräknat effekten på den framtida temperaturen. Obs att hans rapport är publicerad i vetenskaplig tidningen efter vederbörlig vetenskaplig granskning.Hans resultat skiljer sig heller inte påtagligt från tidigare publiceringen.

Resultatet är häpnadsväckande.

Om alla utställda löften verkligen infrias som så minskar temperaturen med 0.17 grader Celsius år 2100. Av detta bidrar EU med en reduktion på 0.053°C.

Bilder och adresser till nämnda dokument finns här.

Klimatfakta.info: Inverkan på framtida temperaturen

Sökord: Bjørn Lomborg, Temperaturen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-07 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.