Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Avtal blir det - men kommer det att respekteras?

Visst blir det ett avtal i Paris. I det finns det inga bindande åtaganden från signatärländerna, men olika åtgärder för att mäta vad som faktiskt händer. Därefter blir det name and shame.

Länder kommer också att ge ekonomiskt och personellt bidrag till de enorma antalet organisationer inom och i närheten av FN. Sådana löften ingick också i Kyotoavtalet och infriades långt ifrån alltid.

Hur kommer det att påverka koldioxidutsläppen? Inte mycket. Det som avgör länders agerande är det praktiska förutsättningar.

Låt mig ta ett exempel: Venezuela med 33 miljoner invånare

Den tidigare bussföraren Maduro har styrt landet in i ett totalt ekonomiskt kaos. Ett mord sker var 21 minut och ökar. Landet rankas som det mest korrumperade i världen och ledande militärer är aktiva i droghandeln. Inflationen är högst i världen och ligger på närmare 60%.

Men Venezuela har också världens största oljereserver, större än Saudiarabien, och därmed en mycket tung medlem i OPEC. Kommer Venezuela sluta att sälja olja?

Det finns några länder där produktionen av olja minskat beroende på att fält tömts eller för att produktionskostnaderna är för höga. Men produktionen av olja ökar år efter år, trots alla klimatkonferenser. 1971 producerades 2500 Megaton. 2014 var det 4000 Megaton.

Olja är en billig energiform med en väl utvecklade infrastruktur runt hela världen. Och inte håller den på att ta slut heller. Mängden utvinningsbar olja har ökat från 1278 miljarder tunnor 1995 till 1656 miljarder 2014.

Så det är bara att ställa in sig på ett det blir lite varmare.

http://klimatfakta.info/doku.php?id=petroleum

Sökord: Paris, Kyotoavtalet, Venezuela, Olja,

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-09 Visas för Alla Skapad: 2015-12-11. Ändrad: 2015-12-11.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.