Projekt: Klimatfakta.info

Inlägg i Facebook: Det blev inget avtal i Paris

Klimatbeslutet i Paris väcker blandade känslor. Glädje över att det blev ett avtal, men också besvikelse över bristen på krav på länderna.

Men faktum är att det inte blev något avtal. Beslut inom FN tas med konsensus, dvs att alla deltagare måste stödja ett förslag för att det ska bli ett beslut. Och denna gång var det Nicaragua som vägrade att stödja slutförslaget. Det struntade mötespresidiet i, men resultatet är ändå att det aldrig blev ett beslut.

En röst från ett lands representant i Paris innebar inte att landet ingått avtalet. Beslutet gällde bara att avtalstexten ska sändas till medlemsländerna för godkännande enligt respektive lands egna lagar.

Därefter ska varje land med en underskrift ansluta sig till avtalet. Det sker först någon gång mellan 2016-04-22 och 2017-04-21. Först när minst 55 länder som svarar för minst 55% av utsläppen undertecknat avtalet så börjar det gälla.

Det hinder alltså att hända mycket innan avtalet träder i kraft, t.ex. ett val i USA. Det är ju inte otänkbart att den amerikanska kongressen då säger nej. Om det då även triggar Kina att avstå, så uppfylls inte avtalets krav om att länderna ska svara för minst 55% av utsläppen. 2013 svara USA för 16% av världens utsläpp och Kinas utsläpp var samma år 28%. Det blir 44% varför det räcker med ytterligare ett land för att avtalet inte godkänns.

Sökord: Paris, COP21, Nicaragua, USA

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-14 Visas för Alla Skapad: 2015-12-14. Ändrad: 2016-01-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.