Projekt: Media

Ny Omni

Jag har anmält mig som testare av en ny version av Omni. Denna version finns för PC och tablet. Den som vill testa de nya versionerna kan bara anmäla sig till Omni.

Sökord: Webtidning

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2015-12-17. Ändrad: 2015-12-17.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.