Projekt: Grannsamverkan i Nora

Brev till grannsamverkare

Två grannar anmälde sig efter ha läst den lapp jag delat ut i ca 30 brevlådor. Du ser i detta mails sändlista vilka som nu är med. Om du saknar en granne på listan så ta gärna en kontakt och tala om att grannen kan komma med genom ett enkel mail till mig.

Tyvärr ökar inbrotten. Ett citat från Brottsförebyggande rådet

"År 2014 anmäldes 88 600 inbrottsstölder, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Antalet anmälda inbrott i villa och radhus ökade med 7 procent till 14 600 brott. Lägenhetsinbrotten ökade med 5 procent under 2014 till 7 740 inbrott under året.


Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda bostadsinbrott varierat, men visat på en uppåtgående trend. Lägenhetsinbrotten ökade kontinuerligt fram till 2011, då denna utveckling bröts. De ligger nu på en nivå som är 19 procent högre än 2005. Utvecklingen för villainbrotten karaktäriseras under samma period av svängningar upp och ner. Nivån på anmälda villainbrott ligger 44 procent högre än för tio år sedan."


Jag har nu äntligen beställt nya affischer om Grannsamverkan till vårt område.

Översänder inbjudan till utbildning av förare av Grannsamverkansbilen. Och här är några länkar:
Hör gärna av dig om Grannsamverkan (eller något annat...)

Bästa hälsningar
Hans Iwan

Sökord: Inbrott, Affischer, Grannsamverkansbilen

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-04-23 Visas för Alla Skapad: 2015-12-17. Ändrad: 2016-05-09.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.