Projekt: Grannsamverkan i Nora

Brev till grannsamverkan: Inbjudan till träff 2015-06-16

Flera grannar tycker att det vore trevligt om de som deltar i grannsamverkan kan träffas. Och det kan vara på tiden då den senaste träffen ägde rum för mer än 20 år sedan. Det är ju en del som flyttat hit sedan dess.

Därför inbjuder jag till en träff tisdagen den 16 juni, kl 18:30 i Kvarnstugan i Kvarnparken. Vår polisman Mats Hessler kommer då informera om inbrott och annan brottslighet i kommunen. Dessutom deltar Madeleine Dahlborg från grannsamverkan kring Nora torg.


/Deltagarlistan är borttagen/


Vi kommer att ordna med kaffe och något till. Hyran av Kvarnstugan är 250 kr varför jag är tacksam för en tjuga per person för att täcka dessa kostnader.


Jag kommer att dela ut denna inbjudan till några grannar som ännu inte anmält sig till vår grannsamverkan.


Jag är mycket tacksam om du kan anmäla om om någon från ditt hushåll kan eller inte kan delta i träffen. Det underlättar våra förberedelser. 


Varm välkommen


Hans Iwan Bratt

hibratt@gmail.com

Sökord: Grannträff, Mats Hessler, Nora torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-05-26 Visas för Alla Skapad: 2015-12-17. Ändrad: 2016-05-09.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.