Projekt: Grannsamverkan i Nora

Brev till grannsamverkan: Träffen 16 juni

Hittills har sju personer anmält sig till träffen med grannsamverkan den 16/6. Dessutom kommer vår närpolis Mats Hessler och Madeleine Dahlborg frångrannsamverkan runt Nora Torg. Jag hoppas att fler ha möjligt att komma.

Jag har idag satt upp fem skyltar om grannsamverkan i vårt område. Ytterligare sätts upp de närmaste dagarna.

Jag kommer också att dela ut inbjudan till grannsamverkan och till träffen till de i grannskapet som ännu inte anmält sig. Tala gärna med grannar som inte kommit med.

Tänkbara ämnen under träffen:
Möjligen kan vi ta upp frågor som berör oss i området men inte har direkt med brottsligheten att göra som genomfartstrafiken på Hästhagsvägen, Glassbilen och annat. Hör gärna av dig om det är något annat du vill ta upp.

Sökord: Grannträff, Mats Hessler, Nora Torg, Skyltar, DNA, Grannsamverkansbilen, Bostäder

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-06-04 Visas för Alla Skapad: 2015-12-17. Ändrad: 2016-05-09.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.