Projekt: Demokratiutredningen

Visst bör rösträttsåldern sänkas

Den 18 januari kommer demokratiutredningens betänkande. Det ska bli mycket intressant att läsa. 

Förslaget blir en utmärkt utgångspunkt för en diskussion om den svenska demokratins funktionssätt.

Enmansutredaren Olle Wästberg presenterade i början av januari utredningens förslag om försöksperiod med rösträtt för alla över 16 år.  Det tycker jag är en utmärkt idé. Den som är 16 år är straffmyndig. Den som är 16 får starta företag.

Invändningarna mot förslaget är intressanta. Expressen tycker t.ex. inte att 16-åringarna är mogna, men blir det tydligen på 18-årsdagen. Andra talar om bristande kunskaper. Men rösträtt bör ses som en mänsklig rättighet för alla. Den som har Alzheimer i sent stadium har rösträtt. Den som begått flera mord har rösträtt.

Dessutom har många 16-åringar mer relevanta erfarenheter och bättre kunskaper än många med betydligt fler år på nacken. Men som sagt; rösträtt ska alla svenska medborgare ha. (Däremot tycker jag inte att personer som inte är svenska medborgare ska ha rösträtt i Sverige.)

Var bör åldersgränsen för rösträtt gå. Olle Wästbergs förslag på 16 år har goda skäl. Jag kan mycket väl tänka mig rösträtt från födelsedagen, dock med bibehållen rösthemlighet. Det skulle ge barnfamiljer en betydligt större tyngd i valen och det är trots allt barn och ungdomar som ska leva längst i det samhälle dagens politiker fattar beslut om.


Sökord: Olle Wästberg, Rösträtt

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-01-17 Visas för Alla Skapad: 2016-01-15. Ändrad: 2016-01-17.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.