Projekt: Grannsamverkan i Nora

Detaljplan för Nora torg

Länk


Sökord: Nora Torg, Detaljplan

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-18 Visas för Alla Skapad: 2016-01-20. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.