Projekt: Grannsamverkan i Nora

Kommunen: Nya bostäder vid kvarteret Kraftledningen

Länk

kraftledingen

Planens syfte och huvuddrag

Byggnadsnämnden fick den 7 november 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till detaljplan för området kring Slånbärsvägen, väster om Enebybergsvägen och norr om Skogsviksvägen. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för kompletterande bostadsbebyggelse omkring i området i och med att den kraftledning som i dagsläget går rakt genom området, i nord-sydlig riktning, tas bort senast år 2015. Planområdet omfattar Kraftledningen 1-5, Vildapeln 1-2, Nyponet 2-3, Kabbelekan 14 samt grönområdet inom del av Danderyd 2:1, norr om Kabbelekan och väster om Slånbärsvägen.

Sökord: Slånbärsvägen, Detaljplan, Byggnadsnämnden, Nora Torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-03 Visas för Alla Skapad: 2016-01-22. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.