Projekt: Grannsamverkan i Nora

BRÅ om bostadsinbrott

Länk

0,8 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2014. Under 2014 anmäldes omkring 22 400 bostadsinbrott – en ökning med sex procent jämfört med året innan.

Omständigheter kring bostadsinbrott

Ungefär lika många bostadsinbrott sker på vardagar (53 %) som på veckoslut och på helgdagar (47 %). Det är lika vanligt att inbrotten äger rum dagtid (50 %) som nattetid (50 %). Vid de flesta av de rapporterade bostadsinbrotten (83 %) uppger de svarande att något blivit stulet i samband med inbrottet. I drygt vart fjärde fall (27 %) uppges någon ha varit hemma när inbrottet begåtts. Siffran varierar över åren och ingen tydlig trend kan utläsas.

Sökord: Bostadsinbrott, BRÅ

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-15 Visas för Alla Skapad: 2016-01-23. Ändrad: 2016-04-28.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.