Projekt: Grannsamverkan i Nora

Polisen: Fler förare till grannsamverkansbilen

Hej Grannsamverkare!

 

I det här utskicket vänder jag mig till alla Er som är förare vad gäller grannsamverkansbilen i Danderyd.

 

Just nu är det glest på bokade tider för bemanningen på bilen. Den här tiden på året är den tiden som kommunen är som mest utsatt för bostadsinbrott.

 

Som utbildad för grannsamverkansbilen är det bra om Du bokar upp dig för minst en ”körning” i månaden. Tycker Du det är svårt att komma åt bokningssajten, kontakta någon i ledningsgruppen får du hjälp med detta.

 

Polisen i Danderyd är mycket glad över att grannsamverkansbilen fungerar. Er närvaro och engagemang gör att ovälkomna besökare har ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Polisen kan aldrig själv stå för minskad brottslighet och ökad trygghet!

 

Med vänlig hälsning från

Din polis i Danderyd/Mats

Sökord: Grannsamverkansbilen, Mats Hessler

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-06-11 Visas för Alla Skapad: 2016-02-04. Ändrad: 2016-05-10.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.