Projekt: Klimatfakta.info

Romm Critique of COP21 Impact Deeply Flawed


Länk

Sökord: Huffingtonpost, Bjørn Lomborg, Joe Romm

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-11-17 Visas för Alla Skapad: 2016-02-05. Ändrad: 2016-04-07.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.