Projekt: Hjälp med IT

Smart TVs Are Stupid: Why You Don’t Really Want a Smart TV (Updated)

Wouldn’t it be great to have a smart TV? Well, not really. Smart TVs have a lot of problems. If you do have a smart TV, you’d be better off combining it with a cheap set-top box rather than actually using its smart features.

Smart TVs are actually a decent idea, in theory. The problem isn’t that the idea of a smart TV is stupid, the problem is that the smart TVs themselves are stupid — or, at least, not very smart.

There are other problems too — always on voice controls mean that your TV is listening to everything you say, and sending it back to unknown third parties. And the companies that make them are trying to find a way to squeeze extra money from you by embedding advertising or getting paid to recommend things.

Länk

Sökord: Smarttv, How-To Geek

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-15 Visas för Alla Skapad: 2016-02-13. Ändrad: 2016-05-18.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.