Projekt: Hjälp med IT

Google foto

Google tjänst för automatisk säkerhetskopiering av fotografier från flera enheter. Det går att söka fotografier utifrån objekt, t.ex. "hund" eller plats. Lagrade bilder kan editeras, bla foga samman fler bilder till en panoramabild. (L)

Enhetens foton och videoklipp sparas i ditt Google Foto-bibliotek, inklusive de du tar/spelar in i framtiden. Foton och videoklipp är privata om du inte bestämmer dig för att dela dem. Ändringar utförs på alla dina synkroniserade enheter.(L)

Synkroniseringen innebär att ändringar du gör i dina foton, som redigering och radering, sker på alla enheter som synkroniserar med ditt Google Foto-bibliotek. Det gäller t.ex.:

Om du flyttar objekt till papperskorgen när du har säkerhetskopiering och synkronisering påslagen, visas dessa objekt i papperskorgen på alla enheter som synkroniserar ditt Google Foto-bibliotek. De finns kvar i papperskorgen i 60 dagar och tas sedan bort permanent. (L)

Android

Välj vilka mappar att säkerhetskopiera i mobilen eller på surfplattan. Överföring kan även ske vid roaming, vilket kan leda till betydande telekostnader, men genom att välja "Enbart under laddning" sker överföring när enheten är ansluten till en extern strömkälla. Genom att välja "Säkerhetskopiera alla" sker överföringen endast vid WiFi(L

Hjälpcenter (L)
Sökord: Foto, Google, säkerhetskopiering, synkronisering

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-13 Visas för Alla Skapad: 2016-02-13. Ändrad: 2016-02-15.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.