Projekt: Hjälp med IT

Logga in på annans wifi

När man är iväg i från sitt eget nät erbjuds man ofta att logga in på någon annans lokala wifi-nät.

Börja med att klicka på . Syns inte wifi-nätverket där klicka på , sedan på 

Välj sedan önskat wifinät. Om nätverket inte syns måste man gå vidare med de möjligheter som beskrivs i 

Se även Ansluta till Internet

Dator med Windows 10 kan även ansluta till wifi-nät automatiskt med wifi-Sence.

Sökord: WiFi, WiFI-sence, Lokalt nätverk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-15 Visas för Alla Skapad: 2016-02-15. Ändrad: 2016-02-15.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.