Projekt: Hjälp med IT

9 viktiga saker du bör veta om wifi – innan du surfar loss

Vad är egentligen wifi, hur säkrar du ditt nätverk och hur surfar du snabbare? M3 går igenom de vanligaste frågorna kring wifi.

Länk

Sökord: WiFi, M3

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2016-02-15. Ändrad: 2016-05-01.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.