Projekt: Klimatfakta.info

Enhanced levels of carbon dioxide are likely cause of global dryland greening, study says

Enhanced levels of atmospheric carbon dioxide are a likely key driver of global dryland greening, according to a paper published today in the journal Scientific Reports.

After analyzing 45 studies from eight countries, Lixin Wang, assistant professor of earth sciences in the School of Science at Indiana University-Purdue University Indianapolis, and a Ph.D. student in Wangʼs group, Xuefei Lu, concluded the greening likely stems from the impact of rising levels of atmospheric  on plant water savings and consequent increases in available soil water.The positive trend in vegetation greenness has been observed through satellite images, but the reasons for it had been unclear.

"We know from satellite observations that vegetation is greener than it was in the past," Wang said. "We now understand why thatʼs occurring, but we donʼt necessarily know if thatʼs a good thing or not."

Länk

Sökord: Greening

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-16 Visas för Alla Skapad: 2016-02-16. Ändrad: 2016-02-16.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.