Projekt: Klimatfakta.info

Hottest year ever update: El Niño effect in 2015 was 20 times larger than the global warming signal

Länk

En inte helt övertygande beräkning av El Ninos inverkan på ökad värme under 2015. Författaren utgår ifrån att den globala värmen ökar i samma takt som tidigare och att den överskjutande uppmätta värmen beror på El Nino. Men alarmisterna menar att den globala värmen ökat mer under 2015 av andra orsaker än El Nino och att denna ökning beror på människan.

Men sannolikt beror ökningen på mänsklig aktivitet, El Nino och på andra "naturliga" orsaker som är mer och mindre okända, bla klimatsvängningar som pågått under 100-tals år.

Sökord: El Niño, ENSO

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-02-04 Visas för Alla Skapad: 2016-02-16. Ändrad: 2016-04-04.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.