Projekt: Klimatfakta.info

On that 2015 Record Warmest Claim

Länk

We now have the official NOAA-NASA report that 2015 was the warmest year by far in the surface thermometer record. John and I predicted this would be the case fully 7 months ago, when we called 2015 as the winner.

In contrast, our satellite analysis has 2015 only third warmest which has also been widely reported for weeks now. I understand that the RSS satellite analysis has it 4th warmest.

And yet I have had many e-mail requests to address the new reports of warmest year on record. I’ve been reluctant to because, well, this is all old news. (Also, my blog has been under almost constant “brute force login attacks” for the last month, from a variety of IP addresses, making posting nearly impossible most days).

There are many things I could say, but

Sökord: Roy Spencer, 2015

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-22 Visas för Alla Skapad: 2016-02-16. Ändrad: 2016-02-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.