Projekt: Hjälp med IT

VARNING för TorrentsTime

Programmet innehåller virus MalSign.Generic.5c7. Det skapar även en en process, en setup.exe och en service som är infekterad.


AVG säger sig ha tagit bort virus, men programmet TorrentsTime Media Player finns kvar. 

Programmets webbplats är torrentstime.ru, dvs är rysk. Servern står på Jungfruöarna.

Mer info:

Sökord: Virus, TorrentsTime

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-02-17 Visas för Alla Skapad: 2016-02-17. Ändrad: 2016-05-01.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.