Projekt: Hjälp med IT

The best Web browser of 2015: Firefox, Chrome, Edge, IE, and Opera compared

We put the screws to all five modern browsers, testing them in all manner of scenarios. If youʼre looking for a fast, efficient, convenient browser, weʼve found two that we think youʼll like.


Länk

Sökord: cio

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-08-21 Visas för Alla Skapad: 2016-02-18. Ändrad: 2016-02-18.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.