Projekt: Hjälp med IT

Whatʼs the best Windows 10 web browser? The benchmarks are in

In our tests of Chrome, Edge, Firefox, IE and Opera, the worst web browser for Windows 10 was easy to spot: Internet Explorer 11. But the best choice? That depends.

Länk

Sökord: Zdnet

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-01-15 Visas för Alla Skapad: 2016-02-18. Ändrad: 2016-02-18.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.