Projekt: Hjälp med IT

7 steps to speed up Google Chrome

The other day I realized that Google Chrome had begun to get slow and bloated, and since thereʼs no new streamlined browser I can switch to, I decided to see if I could speed things up a bit. Hereʼs what I did.

Länk

Sökord: Chrome

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2015-12-19 Visas för Alla Skapad: 2016-02-18. Ändrad: 2016-02-18.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.