Projekt: Klimatfakta.info

El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation)

NOAA: El Niño & La Niña (El Niño-Southern Oscillation)

NOAA säger inget om Europa

NOAA: What is El Niño?

NOAA: ENSO Blog

SMHI: El Niño och La Niña

Wikipedia (en): El Nino 

Wikipedia (sv): El Nino

Climate4you: La Nina and El Nino episodes
Sökord: NOAA, SMHI, NOAA, El Niño

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 2016-02-23. Ändrad: 2016-04-23.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.