Projekt: Klimatfakta.info

”Bombkurvan” – vad visar den?

http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2013/06/bombkurvan-vad-visar-den.html

Ett gästinlägg av Mats Almgren, Professor Emeritus i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet

Sökord: Bombkurvan, Gösta Pettersson, Mats Almgren, Uppsalainitiativet, Falskt Alarm, Koldioxid

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2013-06-16 Visas för Alla Skapad: 2016-03-29. Ändrad: 2016-04-23.



Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.