Projekt: Politikfakta.info

Opengov tjänster och verktyg

http://www.opengov.se/verktyg.html

Tjänster och verktyg

Här hittar du information om verktyg, applikationer och andra initiativ som arbetar med öppna data, eller bidrar till ökad öppenhet där du har möjlighet att bidra och se värdet i öppenhet.

Beskriva och förvalta öppna data

För att beskriva och förvalta öppna data finns följande verktyg och modeller.

Sökord: Öppna data

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-03-30 Visas för Alla Skapad: 2016-03-30. Ändrad: 2016-04-03.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.