Projekt: Flyktingfakta

Flyktingfakta.info

http://flyktingfakta.info/doku.php
Ambitionen med denna webb är att sammanställa fakta om flyktingpolitik primärt i Sverige, men även i andra länder för jämförelsens skull. Med fakta avses uppgifter, utan värderingar. I den mån som jag gör egna kommentarer så ska det ske tydligt.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.