Projekt: Demokratiutredningen

Demokrati är inte alltid demokratiskt

http://www.svd.se/demokrati-ar-inte-alltid-demokratiskt/av/mauricio-rojas

För ett par decennier sedan såg demokratins framtid lovande ut. 1970-talets demokratisering i Sydeuropa följdes på 1980-talet av liknande processer i Latinamerika och i Öst- och Sydostasien. Detsamma inträffade i Östeuropa och Afrika söder om Sahara efter Berlinmurens fall. Samuel Huntington talade om demokratiseringens tredje våg och optimismen var stor. Men illusionernas tid var snart till ända. Många av de nya demokratierna utvecklades inte i riktning mot liberala demokratier utan till demokratiska valsystem, som saknade den grund av civila fri- och rättigheter som ger demokratin dess liberala karaktär.

Det var Fareed Zakaria som 1997 slog larm i en essä med titeln: The Rise of Illiberal Democracy. Enligt honom har den ”konstitutionella liberalismen”, det vill säga rättsstat, civila rättigheter och andra mekanismer som begränsar de regerandes makt, ”lett fram till demokratin, men demokratin förefaller inte leda fram till konstitutionell liberalism”. I samma essä gjorde Zakaria en förutsägelse som i stort har besannats: Att till skillnad från 1900-talet kommer 2000-talets politiska grundkonflikt inte att stå mellan demokrati och diktatur utan inom demokratin, mellan en liberal och en illiberal demokratiuppfattning.

Mauricio Rojas i SvD 

Sökord: Mauricio Rojas, Fareed Zakaria

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.