Projekt: Klimatfakta.info

NDCD / NOAA

http://www.ncdc.noaa.gov/

NOAAʼs National Centers for Environmental Information (NCEI) is responsible for preserving, monitoring, assessing, and providing public access to the Nationʼs treasure of climate and historical weather data and information. 

Sökord: NCEI

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.