Projekt: Klimatfakta.info

Freeman Dyson: A Global Warming Heretic

https://www.youtube.com/watch?v=Pou3sGedeK4
Freeman Dyson är inte vem som helst. Han är engelsk-amerikansk forskare i teoretisk fysik och matematik med vetenskapliga verk in kvantelektrodynamik, Fasta tillståndets fysik, astronomi och atomenergi. Från 1979 forskade han om klimatet vid Institute for Energy Analysis. Han är en given kandidat till Nobelpriset. Lyssna på hans tankar om klimatet

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.