Projekt: Klimatfakta.info

Prof John Christy

https://www.youtube.com/watch?v=BhFqgflaQVQ
Published on 10 Jul 2015 2015 - Prof John Christy of the University of Alabama at Huntsville speaks on the subject of climate change.

Sökord: John Christy

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-04.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.