Projekt: Klimatfakta.info

Watts up with that

http://wattsupwiththat.com/
I’m a former AMS certified (Seal 676 retired) television meteorologist who spent 25 years on the air and who also operates a weather technology and content business, as well as continues daily forecasting on radio, just for fun.

Sökord: Skeptisk

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.