Projekt: Hjälp med IT

Awesome Duplicate Photo Finder

http://www.duplicate-finder.com/photo.html
Ett alldeles utmärkt gratisprogram som visar dubletter av bilder och gör borttagningen mycket enkelt och säkert.

Sökord: Bilder, Filhantering

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.