Projekt: Hjälp med IT

Dashlane lösenordshanterare

https://www.dashlane.com/

Fn använder jag Dashlane för hantering av lösenord. Basversionen är gratis, men den inkluderar tyvärr inte delning, dvs man måste ha separata lösenordsregister för vare enhet. 

Dashlane fyller automatiskt i inloggningsuppgifter efter man loggat in manuellt till ett program första gången. Tyvärr krånglar det när man loggar in med olika inloggningsuppgifter på samma program. Dash vill ibland ochså logga in på fält som inte har med inloggning att göra.

Jag är något osäker på säkerheten. Ser att Firefox inte har godkänt programmet för installation som tillägg i webbläsaren.

Should I Remove It rapporterar  att 18% av de som installerar Dash avinstallerar programmet och att alltså 82% behåller det.

Sökord: Lösenord, Password

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.



Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.