Projekt: Media

SvD

http://www.svd.se

Svenska DagbladetSvD, eller "Svenskan", är Sveriges tredje största abonnerade morgontidning och utges iStockholm. Tidningen grundades 1884 och ägs av den norska förlagskoncernen Schibsted. Politiskt betecknar sig tidningens ledarsida som "obunden moderat".

Chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen är sedan 2013 Fredric Karén.

Svenska Dagbladet är den tidning som tillsammans medSkånska Dagbladet får det största statliga presstödet(driftsstöd) i Sverige.[2] Båda tidningarna fick 2008 drygt 65 miljoner kronor vardera.

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 0000-00-00 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 0000-00-00.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.