Projekt: Grannsamverkan i Nora

Appen Trygve

Det finns en app med namnet Trygve skapad för att underlätta samverkan bl.a. i grannsamverkor.  Det finns en grupp i Trygve för deltagare i vår samverkan. Deltagare i gruppen måste registrera sig. Deltagande är avgiftsfri.

Sökord: Trygve, App

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-21 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.