Projekt: Grannsamverkan i Nora

Appen Tuva

Appen Tuve är utvecklad för att ge stöd för grannsamverkan. 

Sökord: App, Tuva

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-21 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.