Projekt: Grannsamverkan i Nora

Accommodation for visiting researchers, Stockholms Universitet

Vi träffar ofta utlänningar vid busstationen. Här är förklaringen:

Stockholms univeristet - planning your stay 

Nora Torg

Nora Torg is located in the northern part of the city, close to Mörby Centrum. Stockholm University currently rents 16 studio apartments here available for guest researchers.

This accommodation is intended for temporary stays only and not for researchers holding permanent positions. The minimum period of occupation is one month and the maximum period of occupation is one year.

Address: Nora Torg 5A, 182 34 Danderyd


Sökord: Nora Torg

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-21 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.