Projekt: Grannsamverkan i Nora

Danderyds sjöscoutkår

Länk

Vi som bott länge i kommunen känner väl till scoutkåren. I den deltog våra barn på 70-talet och snart börjar det äldsta barnbarnet. Och svärsonen blir ledare. 

Danderyds Sjöscoutkår har både sjö- och landverksamhet på programmet.

Vi har organiserad verksamhet för barn och ungdomar från andra klass till och med gymnasiet.

När kåren bildades 1939 var vi en flickscoutkår men har idag gemensam verksamhet för både flickor och pojkar, vi tillhör Roslagens Scoutdistrikt och Svenska Scoutförbundet.

{tvakronor}


Sökord: Danderyds sjöscoutkår

Ägare: Hans Iwan Bratt. Datering: 2016-04-21 Visas för Alla Skapad: 0000-00-00. Ändrad: 2016-04-21.Politikfakta.info - För politiskt inflytande

Visa referens

Projektägaren avgör vilka referenser som är tillgängliga för olika läsare:

Rätt att ändra referens och övriga uppgifter har de som ingår i persongrupp med ändringsrättighet.

Text som klistras in i formuläret bör vara rensad från format. Ett sätt är att först klistra in texten i Anteckningar, kopiera texten där och sedan klistra in texten i formuläret.